Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Shirika la Reli Tanzania

Vision and Mission

.